llegale.com Nhiều nơi lân cận Xem bản đồ

Thông tin về nơi này

 • bicycle
 • Thị trấn
 • Quốc gia
 • Mã bưu
 • geo
 • Mã quốc gia
  fr
 • Số nhà
  23
 • highway
 • Nhà nước
 • Tên
  23, Avenue de la Gare, Wissembourg, Bas-Rhin, Alsace, France métropolitaine, 67160, France

Những nơi gần đó

yes bus_stop Wissembourg Gare Wissembourg Bahnhof platform Wissembourg Gare, Avenue de la Gare, Wissembourg, Bas-Rhin, Alsace, France métropolitaine, 67160, France
Wissembourg SNCF stop_position stop 57+697 Bing yes 87213470 KVV;VRN, Avenue de la Gare, Wissembourg, Haguenau-Wissembourg, Bas-Rhin, Alsace, France métropolitaine, 67160, France
Wissembourg SNCF stop_position stop 57+697 Bing yes 87213470 KVV;VRN, Avenue de la Gare, Wissembourg, Haguenau-Wissembourg, Bas-Rhin, Alsace, France métropolitaine, 67160, France
restaurant Hôtel Weiss hotel www.hotel-weiss.biz Hôtel Weiss, Avenue de la Gare, Wissembourg, Bas-Rhin, Alsace, France métropolitaine, 67160, France
yes bus_stop Wissembourg Gare yes Wissembourg Gare, Avenue de la Gare, Communauté de paroisses du Pays de Wissembourg, Wissembourg, Zone pastorale de Wissembourg, Bas-Rhin, Alsace, 67160, France métropolitaine
Wissembourg SNCF stop_position stop 57+697 Bing yes 87213470 KVV;VRN, Avenue de la Gare, Wissembourg, Haguenau-Wissembourg, Bas-Rhin, Alsace, France métropolitaine, 67160, France
cafe Weiss www.hotel-weiss.biz Weiss, Avenue de la Gare, Wissembourg, Bas-Rhin, Alsace, France métropolitaine, 67160, France
yes bus_stop Wissembourg Gare Wissembourg Bahnhof Lines 312 (to "Betschdorf"), 313 (to "Seltz"), 543 (to Bergzabern) and 252 platform no Wissembourg Gare, Avenue de la Gare, Wissembourg, Bas-Rhin, Alsace, France métropolitaine, 67160, France
restaurant Restaurant de l'Europe Restaurant de l'Europe, Avenue de la Gare, Wissembourg, Bas-Rhin, Alsace, France métropolitaine, 67160, France

Nhiều nơi lân cận