llegale.com Nhiều nơi lân cận Xem bản đồ

Thông tin về nơi này

 • highway
 • source
  v2 ; cadastre-dgi-fr source
  Direction Générale des Impôts - Cadastre ; mise à jour
 • Tên
  169, Rue de Stalingrad, Secteur 4, Grenoble, Isère, Rhône-Alpes, 38100, France métropolitaine, European Union
 • Số nhà
  169
 • Thành phố
 • Nhà nước
 • Mã bưu
 • Quốc gia
 • Mã quốc gia
  fr
 • Lục địa
  European Union
 • geo

Những nơi gần đó

Vigny-Musset suburb 195, Rue de Stalingrad, Secteur 6, Grenoble, Isère, Rhône-Alpes, 38100, France métropolitaine
bank yes Crédit Mutuel Crédit Mutuel Crédit Mutuel, Rue Alfred de Vigny, Vigny-Musset, Grenoble, Isère, Rhône-Alpes, 38100, France métropolitaine, European Union
41 38100 Rue Alfred de Vigny fast_food burger Galaxy Food outside Galaxy Food, 41, Rue Alfred de Vigny, Vigny-Musset, Grenoble, Isère, Rhône-Alpes, France métropolitaine, 38100, France
yes bus_stop Massenet stop_position yes Massenet, Avenue Léon Blum, Secteur 4, Grenoble, Isère, Rhône-Alpes, 38100, France métropolitaine, European Union
yes bus_stop Massenet stop_position yes Massenet, Avenue Léon Blum, Secteur 4, Grenoble, Isère, Rhône-Alpes, 38100, France métropolitaine, European Union
yes bus_stop Vigny stop_position yes Vigny, Rue de Stalingrad, Secteur 4, Grenoble, Isère, Rhône-Alpes, 38100, France métropolitaine, European Union

Nhiều nơi lân cận