Menu

Thông tin về nơi này

 • historic
 • name
 • text
 • Tên
  Edificio el Barco, Calle 22, Atlántida, Canelones, 16000, Uruguay
 • Xây dựng
  Edificio el Barco
 • Mã quốc gia
  uy
 • geo

Những nơi gần đó