Menu

रूस

रूस (रूसी: Росси́йская Федера́ция / रोस्सिज्स्काया फेदेरात्सिया, Росси́я / रोस्सिया) पूर्वी युरोप आ उत्तर एसियामे अवस्थित एक विशाल आकार भेल देश छी । एकर कुल क्षेत्रफल १,७०,७५,४०० किमी अछि ...

MORE INFO