Menu

Dayton,_Ohio

Dayton (phát âm như "đây-tân") là một thành phố ở Quận Montgomery, Ohio, Hoa Kỳ. Theo Thống kê Dân số Hoa Kỳ năm 2000, thành phố có dân số 166.179. Thành phố này được đặt tên theo Jonathan Dayton.

Địa lý

Dayton nằm tại tọa độ 39°45...

MORE INFO