Menu

Ortigueira

Ortigueira, là một đô thị của Ferrolterra phía tây bắc Tây Ban Nha ở tỉnh A Coruña trong cộng đồng tự trị của Galicia.

Tham khảo

Liên kết ngoài

  • (tiếng Tây Ban Nha) GUÍA DE ORTIGUEIRA is a personal page created of Arman...
    MORE INFO