Menu

Tổng_lãnh_vương_cung_thánh_đường_Thánh_Gioan_Latêranô

Nhà thờ chính tòa Chúa Cứu thế Cực Thánh và Thánh Gioan Tẩy giả và Thánh sử Gioan tại Latêranô (tiếng Ý: Santissimo Salvatore e Santi Giovanni Battista ed Evangelista in Laterano) – còn được biết đến với tên gọi Tổng lãnh Vương cung thánh đường Giáo tông Thánh Gioan [tại] Latêranô, hay Đại Vương cung thánh đường Latêranô – là nhà thờ chính tòa của Giáo phận Rôma tại thủ đ...

MORE INFO