Menu

Vườn_quốc_gia_Boodjamulla

Vườn quốc gia Boodjamulla là một vườn quốc gia ở Queensland, Úc. Tên gọi trước đây gọi là Vườn quốc gia Lawn Hill, vườn quốc gia này tọa lạc ở khu vực Vịnh Quốc gia Tây Bắc Queensland, Australia. Vườn quốc gia có cự ly 340 km (211 dặm) phía tây bắc của núi Isa hoặc 1.837 km (1.141 dặm) về phía tây bắc Brisbane.

Các điểm thu hút chính trong công viên là những dãy đá sa thạch v...

MORE INFO