Menu

המכללה_האקדמית_אחוה

המכללה האקדמית אחוה היא מכללה אקדמית ציבורית המקיימת לימודים בתחומי המדעים, האגרוטק, מדעי הרוח וחינוך ומוסמכת להעניק תואר ראשון (בכללם B. Sc, .B.Ed ותעודת הוראה) ותואר שני ( M. A, .M.Ed).המכללה שוכנת בתחום המועצה האזורית באר טוביה.

במכללה לומדים כארבעת-אלפים סטודנטים. נוסף על ...

MORE INFO