Menu

חשמונאים_(יישוב)

חַשְׁמוֹנָאִים או רמת מודיעים היא התנחלות דתית-לאומית במערב הרי בנימין בדרום השומרון, צפונית לעיר מודיעין, חלק מהמועצה האזורית מטה בנימין.

גאוגרפיה

את היישוב תוחמים שני נחלים: נחל מודיעים העמוק (ואד...

MORE INFO